Najczęściej czytane

Ostatnie artykuły

,

Szanowni Państwo zgodnie z naszą umową publikuję Wam krótką notatkę z treści naszych wykładów. Pozwoli ona uporządkować Wasze przygotowanie do egzaminu. W żadnym razie …

,

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych UWM w Olsztynie 31.05.2007 r. (od lewej) prof. Leszek Stankiewicz, prof. Stanisław Kawula, prof. Andrzej Olubiński, prof. Ewa …

,

Zebranie Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM: (od lewej) prof. Henryk Mizerek, dr Adriana Matuszewska, mgr Marek Ruczko, dr Zdzisława Kobylińska, dr Jolanta Nowosielska, dr Monika …

,

Kierunek studiów: Pedagogika I stopień – wszystkie specjalności Rok studiów: II Formy realizacji przedmiotu: wykład, ćwiczenia Osoby realizujące przedmiot w roku akademickim 2010/2011: wykład: …

,

Strukturalny model kultury pedagogicznej nauczyciela W niniejszym artykule kultura pedagogiczna nauczyciela określona została jako specyficzna postawa (I. Jundziłł, 1977; K. Duraj–Nowakowa2002; C. Banach 2000;S. …