Kategorie
Aktualności Aktywność naukowa i badawcza

Czas wolny studenta przed i podczas pandemii. Weź udział w badaniach! :)

Szanowni Studenci,

uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału we wstępnych badaniach sondażowych prowadzonych przez badaczy Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego przez studentów przed i podczas pandemii koronawirusa.

Celem badań jest poznanie opinii i preferencji studentów różnych kierunków studiów w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego przed i w trakcie pandemii koronawirusa.
Badania są anonimowe, zaś ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, weryfikacji narzędzia badawczego.

…………………………

Ankieta znajduje się na dysku Google:
https://forms.gle/JFgdTuMtUcADdr829

…………………………

W razie pytań dotyczących badań zapraszam do kontaktu z osobami realizującymi projekt:
aldona.knapik@uwm.edu.pl; maria.radziszewska@uwm.edu.pl

 

Uprzejmie dziękuję!
Aldona

sudenci podczas koronawirusa

Kategorie
Aktualności Aktywność naukowa i badawcza książki

Kreatywność w późnej dorosłości – narracje seniorów

KREATYWNOŚĆ (W) PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI – O ludziach starych nierzadko mówi się w dużym uproszczeniu, traktując ich protekcjonalnie, podkreślając ich nieaktualność i nieprzystosowanie do wymagań współczesnego świata. Tymczasem subpopulacja osób starszych, podobnie jak każda grupa wiekowa, jest mocno zróżnicowana. Podobnie podejście człowieka do własnej starości oraz starości w ogóle jest sprawą indywidualną i uwarunkowane jest wieloma czynnikami, wśród których wymieniane są najczęściej: wiek, wykształcenie, stan cywilny, czy stan zdrowia. W obliczu starzenia się społeczeństw, szczególnie istotnym wydaje się pytanie o możliwość przygotowania się do tego ostatniego etapu życia. Odpowiedź na nie jest pozytywna, choć bez wątpienia wiele osób pozwoli się starości zaskoczyć. Obiecujące wydaje się odniesienie procesu przygotowania się do starości do całożyciowego rozwoju potencjału człowieka, w tym jego tendencji twórczej. Podstawę dla takiego ujęcia stanowić mogą egalitarne koncepcje twórczości, w tym koncepcja twórczości codziennej.

Pojęciem kluczowym dla zaprezentowanych rozważań jest kreatywność – rozumiana jako indywidualna cecha charakteru człowieka, pozwalająca mu na ekspresję posiadanych pragnień i talentów, dokonywanie nowych i wartościowych zmian w sobie, swoim życiu, a także otoczeniu. Stanowi ona podstawowy warunek twórczości (Szmidt 2010).

W relacjonowanych badaniach uczestniczyły osoby w późnej dorosłości. Poznanie ich punktu widzenia w kontekście wywołanego tematu okazało się w dwójnasób znaczące. Po pierwsze dlatego, że badani zaprezentowali swoją aktualną aktywność twórczą oraz usytuowali ją na tle historii swego życia, co pozwoliło na wyodrębnienie zdarzeń szczególnie ważnych dla rozwoju ich pasji i talentów.

W książce przedstawiono opowieści kilkuosobowej grupy seniorów o drodze dochodzenia do odkrycia i realizacji własnej pasji. Narratorzy, opowiadając o swojej aktywności twórczej, wyodrębniali najważniejsze związane z nią fakty, a także osiągane efekty, swego rodzaju sukcesy. Czyniąc to eksponowali te idee, które skłonni są uznawać za najbardziej znaczące i wyróżniające drogę ich rozwoju. W przypadku Henryka było to odkrycie rozwiązania przynoszącego ponadprzeciętne efekty w elektroakustyce: Chyba jestem jedynym człowiekiem ma świecie, który widział kształt fali dźwiękowej jaka jest emitowana przez kolumnę, przez otwór bass-refleksu. Dla innych, tak jak Wandy i Elżbiety szczególnie istotne okazało się odkrycie swojego środka wyrazu i poczucie spełnienia odnalezione w aktywności twórczej: Dopiero jak zaczęłam malować, to zaczęłam widzieć. Zaczęłam wtedy dużo rzeczy dostrzegać (Elżbieta); Miałam życie burzliwe, całe moje życie od urodzenia było wyjątkowo utkane. I moja poezja o tym mówi (Wanda).

Z badań wyłonił się barwny obraz biografii seniorów. Trzeba jednak przyznać, że pomimo różnic w przebiegu ich życia, odmiennych okoliczności odnajdywania swej pasji, dzięki której możliwe stało się ujawnienie kreatywności, badani w każdym przypadku zapewniali o nadawaniu jej dużego znaczenia. Amatorska aktywność twórcza, którą zwykle rozpoczynali już na wcześniejszych etapach życia, a która jest wciąż kontynuowana, w czasie emerytury zyskała także inny wymiar.

Próba opisania twórczych dróg seniorów – amatorów stanowiła wyzwanie, któremu należy mieć nadzieję, udało się sprostać. Pozostaje też ufać, że potencjalny odbiorca zgodzi się uznać znaczenie opisywanych problemów i zechce poznać przedstawione treści.

Zapraszam do lektury.
Aldona Małyska

Spis treści:

Wprowadzenie s. 5

Rozdział I.
Wybrane problemy teoretyczne w obszarze twórczości s. 16
1.1. Pojęcie twórczości s. 16
1.2. Wieloaspektowe ujmowanie twórczości s. 21
1.3. Postawa twórcza, twórczy styl życia i twórczość codzienna s. 43
1.4. Korzyści wynikające z rozwoju potencjału twórczego s. 53

Rozdział II.
Późna dorosłość a twórcza samorealizacja s. 61
2.1. Późna dorosłość, starość, starzenie się i ludzie starzy – wyjaśnienia terminologiczne s. 61
2.2. Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania nauk społecznych s. 70
2.3. Potrzeby człowieka w okresie późnej dorosłości s. 79
2.4. Potencjał późnej dorosłości s. 95
2.5. Późna dorosłość czasem rozwoju i działań twórczych s. 104
2.5.1. Twórcza samorealizacja s. 111
2.5.2. Aktywność terapeutyczna i integracja przez sztukę s. 122

Rozdział III.
Koncepcja i przebieg procesu badawczego s. 134
3.1. Strategie i metody poznawania fenomenu twórczości s. 134
3.2. Orientacja badawcza s. 141
3.3. Cel i problematyka badawcza s. 146
3.4. Metoda pozyskania i analizowania materiału badawczego s. 148
3.4.1. Podejście (auto)biograficzne w pedagogice s. 149
3.4.2. Wywiad narracyjny jako sposób poznawania kreatywności badanych s. 156
3.4.3. Przebieg badań i sposób opracowania materiału badawczego s. 163
3.5. Dobór uczestników badań i krótka charakterystyka narratorów s. 169

Rozdział IV.
Twórcze życie i twórczość w życiu – opowieści narratorów s. 175
4.1. Tło historyczne, ważne wydarzenia i znaczące osoby – czyli jak to się zaczęło? s. 177
4.2. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Twórcze drogi narratorów s. 192
4.3. Zasoby wewnętrzne narratorów i ich znaczenie dla aktywności twórczej s. 228
4.4. Działania twórcze a późna dorosłość – ich natura i znaczenie s. 234
4.5. Codzienność a twórcza aktywność narratorów s. 243
4.6. Praca zawodowa a twórcza aktywność narratorów s. 246
4.7. Otoczenie społeczne a aktywność twórcza narratorów s. 248

Autokreacja narratorów na tle własnych historii życia – zakończenie s. 256

Bibliografia s. 267

 

Wydawnictwo UWM w Olsztynie
książka jest dostępna w pod następującym linkiem:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep

 

Kreatywność w późnej dorosłości – narracje seniorów

Kategorie
Aktualności Aktywność naukowa i badawcza książki

Starość – jej potencjał, trudy i wyzwania

Starosc,-jej-potencjal-trudy-i-wyzwania-Aldona-MalyskaWszystkich ludzi starszych należy traktować jako ocalałych: późna dorosłość to zdobycz, którą nie wszyscy młodsi będą mogli się poszczycić, gdyż nie każdy z nich będzie żyć dostatecznie długo, by jej doczekać.

I ten fakt jest jedynym, który określa bez wyjątku każdą z osób starszych (I. Stuart-Hamilton 2006).

 

Starzenie się społeczeństwa polskiego stało się faktem. Sytuacja taka uzasadnia zainteresowanie wielu gremiów decyzyjnych przedsięwzięciami na rzecz wykorzystania zasobów, jakie niesie ze sobą późna dorosłość. Trzeba jednak pamiętać, że na starość w wymiarze demograficznym składa się suma wszystkich starości w wymiarze indywidualnym. I to właśnie oddziaływania skierowane do konkretnych osób, czy grup stanowią o sukcesie społeczeństw w zakresie oswajania tego zjawiska i jego skutecznego zagospodarowania. Można o późnej dorosłości mówić w różny sposób, eksponować jej potencjał, wskazywać na trudy i związane z nią wyzwania. Niniejsza monografia wieloautorska wpisuje się w dyskurs na temat starzenia się i starości, a przede wszystkim miejsca osób starszych w społeczeństwie. Nie wyczerpuje ona zapewne wszystkich wątków związanych z podejmowaną problematyką, jak i możliwości dokonywanych analiz, czy wyciąganych wniosków, wydaje się jednak, że czytelnik zainteresowany kwestiami starzenia się i starości oraz relacji międzypokoleniowych może tu odnaleźć interesujące go treści. Zapraszam do lektury.

 

Część I. Aktywni seniorzy i działania na rzecz seniorów

Mariola Gaber, Krzysztof Gąsecki
Doradca zawodowy wobec bezrobotnych 50+

Aldona Małyska
Pasja w życiu seniora

Beata Płoszaj-Witkowska, Joanna Bastek
Hortiterapia dla seniorów

Beata Płoszaj-Witkowska
Wspomaganie rehabilitacji w ogrodzie dla seniorów

Judyta Kucharczyk
Wpływ odżywiania na jakość życia seniorów

Joanna Fąfara
Samotny, schorowany, maltretowany – motywacje seniorów w działaniach samobójczych

 

Część II. Seniorzy w relacjach międzypokoleniowych

Wiktor Sawczuk
Hobby w relacjach międzypokoleniowych jako forma wspólnego spędzania czasu wolnego

Małgorzata Stańczak
Rola babć i dziadków w rozwoju potencjału zdolnych wnucząt

Katarzyna Nosek
Międzypokoleniowa miłość we współczesnym świecie.
Studium związku uczuciowego babci i wnuczki

Anna Sułkowska
Paczka Seniorów – międzypokoleniowa forma spędzania czasu wolnego

 

Część III. Starzenie się i starość w percepcji społecznej

Ewelina Majewska, Patrycja Nagórska
Obraz i społeczny odbiór osób w wieku starszym – fakty i mity dotyczące starości

Karolina Lubiejewska.
Ciało człowieka starszego zinternalizowane społecznie w kontekście manipulacji władzy

Justyna Mazurek
Kiedy ich już nie będzie… Śmierć rodziców, dziadków jako katharsis czy zniewolenie tych, co zostają?

Agata Kobyłecka
Artysta ocalony – co znaczy dla mojego pokolenia?

 

Starosc,-jej-potencjal-trudy-i-wyzwania-Aldona-Malyska

Kategorie
Aktywność naukowa i badawcza książki

Problemy i obszary badań pedagogicznych, (red.) A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński, Olsztyn 2016

Kategorie
Aktywność naukowa i badawcza książki

Pobrzeżne problemy współczesnej edukacji, (red.) J. Górniewicz, A. Małyska, Olsztyn 2015

Kategorie
Aktualności konferencje naukowe

Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Członkowie Koła Naukowego Geragogów, Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych, Uniwersytetu Międzypokoleniowego oraz Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Katedry Teorii Wychowania zapraszają do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Osoby zainteresowane tematyką i koncepcją konferencji prosimy o zapoznanie się z treścią załączników.

Kategorie
Aktualności książki

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku

„Zagubione człowieczeństwo – Wybrane patologie społeczne XXI wieku” stanowi bogatą paletę myśli rejestrujących najbardziej aktualne problemy pedagogiczne różnych aspektów dewiacji społecznych. Czytelnik dostrzeże w niej zarówno wartość poznawczą, jak i inspirującą do podejmowania badań, analiz i poszukiwania użytecznych w praktyce rozwiązań.

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku. (red.) Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak
Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku. (red.) Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak

Książka ta skierowana jest do szerokiego grona potencjalnych odbiorców zainteresowanych problematyką patologii społecznych: pedagogów praktyków, nauczycieli, rodziców oraz studentów. Jej celem jest ukazanie obrazu wybranych przypadków dewiacji, ich złożoności, niejednoznaczności, przeobrażeń, które dokonują się z postępem cywilizacji i coraz silniejszym wpływem kultury popularnej na codzienne życie. Dla niektórych odbiorców pozycja ta stanie się inspiracją do dalszych rozważań i badawczych poszukiwań”.

 

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku.
Redakcja naukowa: Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak

Zapraszam do lektury.

 

 

 

[divider style=”thin” title=”spis treści” text_align=”text-center”]

ETIOLOGIA WSPÓŁCZESNYCH PATOLOGII I ZABURZEŃ
Między normą a patologią w zachowaniu ludzkim

Wybrane koncepcje dewiacji społecznych
Czy płeć ma znaczenie? Patologie społeczne a społeczno-kulturowa tożsamość płci

CZŁOWIEK POSZUKUJĄCY
W świecie uzależnień – wprowadzenie w problematykę

Indywidualny i społeczny wymiar uzależnienia od alkoholu
Współuzależnienie – geneza i symptomy
Cyberuzależnienie, jako przejaw współczesnej patologii społecznej
W kręgu przemocy
Zagrożenia obyczajowości seksualnej – zjawisko prostytucji
Pedofilia w ujęciu społeczno-prawnym
W świecie sekt i kultów
Samobójstwa i zachowania presuicydalne

PROFILAKTYKA I WYZWANIA
Nowe wyzwania–w kierunku pedagogiki miłości

Wybrane koncepcje teoretyczne w obszarze profilaktyki
Posłowie – Wielkie poszukiwania współczesnego człowieka i ich rozliczne konsekwencje

 

 

 

Kategorie
Aktualności książki

Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole.

„Książka obejmuje szeroką paletę wątków rejestrujących najbardziej aktualne problemy pedagogicznych aspektów twórczości nauczycieli i uczniów. Z tego punktu widzenia jej treści mają wartość poznawczą. Mogą inspirować do podejmowania dalszych badań oraz poszukiwania użytecznych w praktyce rozwiązań sygnalizowanych w opracowaniu szczegółowych problemów teorii i praktyki. Treści książki oraz prezentowane w niej analizy i interpretacje charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny. Grono potencjalnych czytelników książki jest szerokie.

Jest ona skierowana nie tylko do badaczy problematyki twórczości oraz studentów i doktorantów zainteresowanych twórczością. Może ona zainteresować również pedagogów różnych specjalności oraz liczne grono nauczycieli praktyków oraz działaczy oświatowych – szczególnie tych, którym leży na sercu zmiana oblicza polskiej szkoły, nader często jeszcze akcentującej w praktyce zachowania konformistyczne zarówno nauczycieli jak i uczniów”.

(z recenzji prof. UWM dr hab. Henryka Mizerka)

nauczyciel-uczen-w-poszukiwaniu-kreatywnosci-w-szkole-aldona-małyska

Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole. Aldona Małyska
Wydawnictwo: Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61605-60-7.


Kategorie
Aktualności książki

Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego

„Publikacja ukazuje materiał empiryczny uzyskany w toku badań przeprowadzonych
w ramach projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego
a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zaprezentowane dane dotyczą zagadnienia doradztwa zawodowego realizowanego w ramach szkolnictwa gimnazjalnego. Zainteresowania badawcze we wskazanym zakresie uwzględniały przede wszystkim diagnozę popularności szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży i rodziców. Jest to cześć wielowątkowych analiz dotyczących diagnozy szkolnictwa zawodowego (na poziomie szkól zasadniczych zawodowych i technicznych)”- fragment ze wstępu.

młodzież-gimnazjalna-jej-rodzice-i-doradcy-zawodowi-wobec-problemu-szkolnictwa-zawodowego

Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego. Aldona Małyska, Marcin Warmiński, Cezary Kurkowski
Wydawnictwo ELset, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61602-85-9.


Kategorie
publikacje

Książki autorskie i współautorskie

A. Małyska, Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole. Wyd. Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61605-60-7.

M. Warmiński, A. Małyska, C. Kurkowski, Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego. Wyd. ELset, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61602-85-9.

A. Małyska, E. Mudrak (red.) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

J. Górniewicz, A. Małyska (red.) Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-63911-14-0.

A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Problemy i obszary badań pedagogicznych. Inspiracje – Poszukiwania – Odczytania, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-63911-21-8.