Kategorie
Aktualności konferencje naukowe

Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Członkowie Koła Naukowego Geragogów, Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych, Uniwersytetu Międzypokoleniowego oraz Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Katedry Teorii Wychowania zapraszają do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Osoby zainteresowane tematyką i koncepcją konferencji prosimy o zapoznanie się z treścią załączników.

Kategorie
konferencje naukowe

Lista wybranych konferencji naukowych i metodycznych

Konferencja naukowa nt.
Zjawiska deprywacji i patologii społecznej.

Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 28.09.2000,
Temat wystąpienia: Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt.

Konferencja naukowa nt.
Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 22-24.06.2001,
Temat wystąpienia: Prostytucja a społeczne wartości

XV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów nt.
Język humanistyki. Sztuka pisarstwa naukowego.

Wólka Milanowska k/o Kielc 05-08.09.2001;
Temat wystąpienia: Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt – raport z badań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Media i edukacja w globalizującym się świecie.
Teoria – praktyka – oddziaływanie.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 23-24.10.2003;

Temat wystąpienia: Kandydaci do zawodu nauczyciela wobec kształcenia uczniów zdolnych. (współautor: Małgorzata Stańczak)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.
Edukacja – Szkoła – Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka.

Akademia Pedagogiczna, Kraków 16-17.01.2004;
Temat wystąpienia: Studenci o innowacjach pedagogicznych – raport z badań.

Konferencja naukowa nt.
Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania konwencjonalych problemów w edukacji.

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Ustka 20-21.10.2004;
Temat wystąpienia: Twórczość pedagogiczna wskaźnikiem rozwoju kultury pedagogicznej nauczyciela.

Konferencja naukowa nt.
Edukacja a przemiany tożsamości społecznej.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Jastarnia 23-25.05.2006;
Temat wystąpienia: Nauczyciel stymulatorem rozwoju aktywności twórczej ucznia.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.
Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku.
Uniwersytet Łódzki, Łódź 19-20.11.2007;

Temat wystąpienia: Nauczyciel i jego kultura pedagogiczna – raport z badań

Konferencja naukowa nt.
Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji
.
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 09. 2009;
Temat wystąpienia: Twórczy uczeń – uczeń idealny. Nauczycielski szkic do portretu.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.
Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 13-14.05. 2010;

Tytuł wystąpienia: Współczesne ojcostwo – przemiana roli (?)

Konferencja nt.
Szkolnictwo zawodowe – potrzeby i wyzwania w kontekście rozwoju regionalnego rynku pracy.

Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 17.06.2010;
Temat wystąpienia: Młodzież gimnazjalna a szkolnictwo zawodowe. Szkoła zawodowa w oczach gimnazjalistów. (współautorzy: Marcin Warmiński, Cezary Kurkowski)

VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa nt.
Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych
.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Akademickie, Toruń 15-16.10.2010;
Tytuł wystąpienia: Uczelnia wyższa – szkołą twórczego rozwoju studentów. Raport z badań.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Socjologii, Olsztyn 12-13.05.2011;
Tytuł wystąpienia: Czy polscy seniorzy są (mogą być) kreatywni?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt
Idea pracy w formule wolontariatu. Uwarunkowania, potrzeby, realizacja.
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 17.06.2011;
Tytuł wystąpienia: Aktywność społeczna i wolontariat w opinii studentów WSIiE TWP Wydziału Socjologii i Pedagogiki oraz Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie. (współautorzy: mgr H. Kołaszwska, mgr I. Łagodzińska)

Konferencja pn.
Rolnictwo lokalne i żywność tradycyjna w realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województw w świetle wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 15.11.2012

Spotkanie ekspertów w ramach projektu pn.
Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach
Elbląg, Ełk, Szczytno, Olsztyn 15-17. października 2013.
tytuł wystąpienia: Prezentacja przebiegu oraz wyników wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

Konferencja naukowa pn.
Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych,
UAM WSE Poznań 11-12.12.2013;
tytuł wystąpienia: Dzieciństwo we (współ)uzależnionej rodzinie.

Szkolenie pn. Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, PWN, Warszawa 16. maja 2014.

Seminarium naukowe pt. Education, democratic citizenship and public sphere: civic learning beyond socialization, Uniwersytet w Oslo, Norwegia 24.04.2014.

Międzynarodowe Sympozjum pt. Innovation through social media, Uniwersytet w Oslo, Norwegia 25.04.2014.

Konferencja podsumowująca projekt pt. Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, Olsztyn 23.10.2014, Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania modułowego modelu kształcenia w czterech zespołach szkół zawodowych.

Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, 20.10.2014.

Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, 20.10.2014.

Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, 21.10.2014.

Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, 22.10.2014.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym” , UWM, Olsztyn 29/04/2015
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sens i bezsens starości” pt. Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przezywania i percepcji społecznej, UwB, Białystok-Supraśl 14/05/2015 – 16/05/2015
Szkoła wyższa dziś. Problemy, potrzeby, perspektywy, Borne-Sulimowo 06/07/2015 – 07/07/2015
Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty, PTP, UMK, Bydgoszcz-Toruń 19/10/2015 – 20/10/2015
Aspiracje. Rozwój zawodowy. Kariera, Wirtualna konferencja naukowa z cyklu PEDAGOGIKA PRACY – USTAWICZNA EDUKACJA ZAWODOWA, 21/10/2015 – 21/10/2015 14.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”, UWM, Olsztyn 22/04/2016 – 22/04/2016; Tytuł wystąpienia: Młodzież studencka wobec starzenia się i starości.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”, Olsztyn 21.04.2017; Tytuł wystąpienia: Pasja w życiu człowieka starszego.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu” pt. „Wsparcie seniora w środowisku” Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kraków 26.-27.09.2017; Tytuł wystąpienia: Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie jako przykład dobrych praktyk w zakresie integracji pokoleń” (współautor: U. Pulińska)