Książki autorskie i współautorskie

Książki autorskie i współautorskie

A. Małyska, Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole. Wyd. Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61605-60-7.

M. Warmiński, A. Małyska, C. Kurkowski, Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego. Wyd. ELset, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61602-85-9.

A. Małyska, E. Mudrak (red.) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

J. Górniewicz, A. Małyska (red.) Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-63911-14-0.

A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Problemy i obszary badań pedagogicznych. Inspiracje – Poszukiwania – Odczytania, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-63911-21-8.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.