Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole.

Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole.

„Książka obejmuje szeroką paletę wątków rejestrujących najbardziej aktualne problemy pedagogicznych aspektów twórczości nauczycieli i uczniów. Z tego punktu widzenia jej treści mają wartość poznawczą. Mogą inspirować do podejmowania dalszych badań oraz poszukiwania użytecznych w praktyce rozwiązań sygnalizowanych w opracowaniu szczegółowych problemów teorii i praktyki. Treści książki oraz prezentowane w niej analizy i interpretacje charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny. Grono potencjalnych czytelników książki jest szerokie.

Jest ona skierowana nie tylko do badaczy problematyki twórczości oraz studentów i doktorantów zainteresowanych twórczością. Może ona zainteresować również pedagogów różnych specjalności oraz liczne grono nauczycieli praktyków oraz działaczy oświatowych – szczególnie tych, którym leży na sercu zmiana oblicza polskiej szkoły, nader często jeszcze akcentującej w praktyce zachowania konformistyczne zarówno nauczycieli jak i uczniów”.

(z recenzji prof. UWM dr hab. Henryka Mizerka)

nauczyciel-uczen-w-poszukiwaniu-kreatywnosci-w-szkole-aldona-małyska

Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole. Aldona Małyska
Wydawnictwo: Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61605-60-7.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.