Pomoc społeczna, wsparcie i profilaktyka niedostosowania społecznego – zagadnienia do egzaminu

Pomoc społeczna, wsparcie i profilaktyka niedostosowania społecznego – zagadnienia do egzaminu

Szanowni Państwo poniżej zamieszczone są zagadnienia obowiązujące Was przy zaliczeniu przedmiotu. Zgodnie ze złożoną przeze mnie obietnicą, dotyczą one tylko tych kwestii, które zarówno podczas zajęć jak i wykładów udało się nam zrealizować.

 1. Pojęcie i istota (rodzaje) niedostosowania społecznego
 2. Przyczyny niedostosowania społecznego
 3. Pojęcie pomocy społecznej
 4. Zakres podmiotowy Ustawy o pomocy społecznej
 5. Organy pomocy społecznej i ich zadania
 6. Świadczenia i usługi udzielane w ramach pomocy społecznej
 7. Kwalifikacje i wyposażenie osobowościowe pracownika socjalnego. Pracownik socjalny a społecznik.
 8. Pojęcie, istota oraz cele pracy socjalnej
 9. Pojęcie i istota (elementy charakterystyczne) wsparcia społecznego
 10. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego
 11. Pojęcie profilaktyki i istota oddziaływania profilaktycznego.
 12. Modele teoretyczne profilaktyki
 13. Zasady wyznaczające oddziaływania profilaktyczne
 14. Cele działań profilaktycznych
 15. Poziomy działań profilaktycznych (pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa)
 16. Strategie stosowane w działaniach profilaktycznych
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.