Kategorie
Studenci terminy konsultacji

Terminy konsultacji w semestrze zimowym rok akad. 2017/2018

Poniedziałek 11.30-13.00 pok. 67 ul. Żołnierska 14A (tydzień A i B)

Czwartek 11.15-13.15 pok. 67 ul. Żołnierska 14A (tydzień A)

Kategorie
Aktualności Działania studentów

Wehikul czasu – podwórkowe zabawy z dawnych lat

Studentki III roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną: Agata Mamajek, Dominika Bawirsz, Joanna Łuszczak oraz Paulina Malinowska w ramach przedmiotu Projektowanie pedagogiczne przygotowały zajęcia pod nazwą Wehikuł czasu — Podwórkowe zabawy z dawnych lat dla dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Kategorie
Aktualności Działania studentów

Re-animacja zdrowia – realizacja studentów

Kategorie
Aktualności materiały dydaktyczne

Zestawienie literatury do przedmiotu: Współpraca z rodziną…

Szanowne Panie studentki 2 roku wczesnej edukacji zintegrowanej z logopedią, studiów magisterskich KnO WSP TWP w Olsztynie, poniżej zamieszczona została literatura do przedmiotu: Współpraca z rodziną.

Animacja współpracy środowiskowej, (red.) M. Mendel, Toruń 2007.
Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców, M. Winiarski, „Nowa Szkoła” 2002, nr 10.

Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? M. Frąckowiak,Poznań  2010.

Dlaczego uczeń staje się agresywny? P. Migała, Kielce 2008.

Dziecko w szkole, N. Reuttowa, Warszawa 1981.
Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami, B. Kosztyła, „Wychowanie na co Dzień” 2002, nr 7/8.

Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Poradnik dla nauczycieli, M. Frąckowiak,

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – szansa czy zagrożenie? M. Chojak, „Nauczanie Początkowe” 2008/2009, nr 3.
Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie, (red.) I. Lepalczyk i E. Marynowicz-Hetki. Wrocław 1988.
Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać, E. Bober, „Nowa Szkoła” 2002, nr 10.
Jak nawiązać i rozwiązać współpracę z rodzicami? A. Chaber–Dądela, „Nowa Szkoła” 2001, nr 3.
Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, M. Babiuch – Warszawa 2002.

Kategorie pedagogiczne, J. Górniewicz, Olsztyn 1997.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole, J. Malinowska, Wrocław 2008.
Kształtowanie świadomości wychowawczej rodziców, E. Wolańska „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze” 2003, nr 6.
Nauczyciel – rodzic: skuteczne porozumiewanie się, C. J. Christopher, Gdańsk 2004.

Nauczyciel i uczeń, M. Kałuszyński, Wrocław  2002.

Nauczyciele  i rodzice: inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, Cz. 2 (red.) I. Nowosad, H. Jerulank, Zielona Góra, 2002.
Nie ma dwóch stron…, M. Nowak, „Nowa Szkoła” 2002, nr 10.
Nie tacy rodzice straszni, J. Białek, „Psychologia w Szkole” 2005, nr 4.
Nie wywiadówki, a spotkania, U. Gawron „Nowa Szkoła” 2003, nr 10.

O podmiotowość ucznia w nauczaniu i wychowaniu, (red.) R. Radwiłowicz, Warszawa 1985
O współpracy rodziców i nauczycieli, J. Podolak –Zając, „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze” 2005, nr 8.

Odpowiedzialni rodzice, M. Kościelska, Kraków 2011.

Odpowiedzialność podmiotowa dzieci, B. Krzywosz -Rynkiewicz, Kraków 2007.
Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość, (red.) Urszula B. Kazubowska,Toruń 2010.

Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami, M. Kamińska –Juckiewicz, „Nowa Szkoła” 2009, nr 5.

Partnerstwo rodziny i szkoły – fikcja czy rzeczywistość? R. Bibik, (w:) Rodzina we współczesności, ( red.) A. Ładyżyński, Wrocław 2009.

Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, M. Mendel, Toruń 2002.

Partnerstwo wychowawcy z rodzicami, K. Kuczera –Wita, „Edukacja i Dialog” 2006, nr 9.
Partnerzy wychowania? M. Nowak, „Nowa Szkoła” 2003, nr 10.

Pedagogizacja rodziców, Okręgowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Olsztynie, Olsztyn 1973.

Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, (red.) M. Nowicka-Kozioł. Warszawa 2000.

Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli, J. M. Michalak, Warszawa 2003.
Porozmawiajmy z rodzicami… , S. Lis, „Życie Szkoły” 2003, nr 9.

Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna, (red.) T. Lewowickiego, A. Szczurek-Boruty, B. Grabowskiej, Kraków 2005.
Psychologia ucznia i nauczyciela, (red.) S. Kowalik. Warszawa 2011.
Relacje szkoła – rodzina, Z. Barankiewicz, „Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze”2001, nr 6.

Rodzice i nauczyciele – razem czy osobno? M. Jurewicz, „Nowa Szkoła” 2010, nr 1.

Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, M. Mendel, Gdańsk 2007.

Rodzice i szkoła, M. Mendel,Toruń 2001.
Rodzice w szkole: sprzymierzeńcy czy intruzi? U. Grygier, „Nowa Szkoła” 2002, nr 2.

Rodzice w szkole: sukces czy porażka? B. Bryś,  „Dyrektor Szkoły” 2008, nr 7.

Rodzicielstwo, (red.) D. Opozda, Lublin 2007.
Rola nauczyciela w pedagogizacji rodziców, D. Bierowska „Życie Szkoły” 2002, nr 3.
Spotkać rodziców ucznia i przeżyć, J. Kołodziej, „Psychologia w Szkole” 2005, nr 1.
Spotkania z rodzicami, T. Słowikowska, „Wszystko dla Szkoły” 2007, nr 12.

Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia, A. Janke, S. Kawula, (w:) Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, (red.) S. Kawula i in. Toruń 2006.
Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych, J. Bałachowicz, Warszawa 2009.

Szkoła dla rodziców i wychowawców , E. Puchała, J. Sakowska, Warszawa 2003.

Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań, C. Banach, Poznań 2005.

Szkoła rodzinie, ale i rodzina szkole – dylemat stale otwarty, J. Homplewicz, (w:) Rodzicielstwo – wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, (red.) D. Opozda, Lublin 2007.

Szkoły dialogu, M. Szpilkowska, „Remedium” 2010, nr 2.

Sztuka nauczania, (red.) K. Konarzewski, Warszawa 1995.

Świadomość wychowawcza rodziców, S. Kawula. Toruń 1975.

Trudna klasa, B. Rogers, Warszawa 2006.
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, G. King, Gdańsk 2003.

W poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych rodziny i szkoły, J. Szempruch, „Chowanna” 2009, Tom 1.

W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, (red.) M. Mendel, Toruń 2000.
W szkole spotykają się trzy stany, H. Rylke „Psychologia w Szkole” 2005, nr 4.

Współpraca z rodzicami, A. Dziubek, „Wychowawca” 2010, nr 1.

WSPÓŁPRZESTRZENIE edukacji: szkoła – rodzina – społeczeństwo – kultura, ( red.) M.  Nyczaj-Drąg, M.Głażewski, Kraków 2005.

Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, (red.) A. Błasiak i E. Dybowskiej, Kraków 2010.

Wychowanie bez porażek w szkole, T. Gordon, Warszawa 1999.

Wychowanie w szkole, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala, Lublin 2012.
Wychowawca doradcą rodziców, J. Sienkiewicz, „Życie Szkoły” 2002, nr 2.

Zachowania komunikacyjne nauczycieli w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów, A. Konieczna, (w:) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej,T.2 (red.) B. Muchacka, Kraków 2006.

Zebrania z rodzicami, I. Sierpowska – Glapiak, „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 7.

Kategorie
Aktualności Studenci

Seminarium naukowe

Szanowni Państwo polecam Waszej uwadze seminarium naukowe nt. DOJRZAŁA DOROSŁOŚĆ I JEJ PRAWA – WIELOŚĆ PERSPEKTYW,

które odbędzie się w Olsztynie w dniu 15 czerwca 2012 roku w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Żołnierska 14 sala Rady Wydziału).

Organizatorami są Koło Naukowe Geragogów, Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów oraz Koło Naukowe Wolontariatu wraz z ich Opiekunami.

 

Kategorie
Aktualności zagadnienia egzaminacyjne

Pomoc społeczna, wsparcie i profilaktyka niedostosowania społecznego – zagadnienia do egzaminu

Szanowni Państwo poniżej zamieszczone są zagadnienia obowiązujące Was przy zaliczeniu przedmiotu. Zgodnie ze złożoną przeze mnie obietnicą, dotyczą one tylko tych kwestii, które zarówno podczas zajęć jak i wykładów udało się nam zrealizować.

 1. Pojęcie i istota (rodzaje) niedostosowania społecznego
 2. Przyczyny niedostosowania społecznego
 3. Pojęcie pomocy społecznej
 4. Zakres podmiotowy Ustawy o pomocy społecznej
 5. Organy pomocy społecznej i ich zadania
 6. Świadczenia i usługi udzielane w ramach pomocy społecznej
 7. Kwalifikacje i wyposażenie osobowościowe pracownika socjalnego. Pracownik socjalny a społecznik.
 8. Pojęcie, istota oraz cele pracy socjalnej
 9. Pojęcie i istota (elementy charakterystyczne) wsparcia społecznego
 10. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego
 11. Pojęcie profilaktyki i istota oddziaływania profilaktycznego.
 12. Modele teoretyczne profilaktyki
 13. Zasady wyznaczające oddziaływania profilaktyczne
 14. Cele działań profilaktycznych
 15. Poziomy działań profilaktycznych (pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa)
 16. Strategie stosowane w działaniach profilaktycznych
Kategorie
Aktualności informacje dla seminarzystów

Seminarium magisterskie

Szanowne Panie w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną  oraz koniecznością rozliczenia Waszych postępów w przygotowywaniu pracy dyplomowej, proszę o złożenie w nieprzekraczalnym terminie 18.stycznia 2012 roku napisanej przez Każdą z Was części rozdziału teoretycznego.

Zaliczenie i wpisy z seminarium przewidziane są w dniu 25 stycznia 2012 roku, w godzinach naszego seminarium.

Nie musicie Panie stawiać się osobiście, przekażcie napisany przez Was tekst oraz indeks zaufanej osobie.

Kategorie
Aktualności Studenci zagadnienia egzaminacyjne

Zagadnienia do sprawdzianu z przedmiotu: Metodologia badań społecznych

Szanowni Państwo

Studenci

 1. Pedagogiki opiekuńczej, grupa 1,2,3, rok I, studia stacjonarne, stopień II
 2. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 3, studia stacjonarne, stopień II
 3. Studenci Pedagogiki opiekuńczej, grupa 1,2,3, rok I, studia niestacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.


Metodologia badań społecznych (ćwiczenia)

1.Pojęcie nauki

2.Sposoby zdobywania wiedzy (wiedza potoczna a naukowa)

3.Cechy poznania naukowego

4.Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

5.Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

6. Charakter i rodzaje wyjaśniania naukowego

7. Wyjaśnianie a przewidywanie – podobieństwa i różnice

8.Sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej

9.Błędy w badaniach

10.Etyka w badaniach społecznych

11.Zasady poznania naukowego

12.Cechy badacza

13.Rodzaje prawidłowości naukowych

14.Teoria naukowa – cechy i funkcje

15.Cechy badań ilościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

16.Cechy badań jakościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

17.Łączenie badań ilościowych i jakościowych – pedagogiczne badania ilościowo-jakościowe (uzasadnienia)

18.Nauka normalna a nauka rewolucyjna

19.Pojęcie paradygmatu

20.Kontekst uzasadnienia a kontekst odkrycia

21. Etapy procesu badawczego

22.Podstawy badań jakościowych

23.Badania etnograficzne – charakterystyka, stosowane metody

24.Studium przypadku, badania biograficzne – zasady badań, stosowane metody

25.Badania fenomenograficzne

26.Synomimia i homonimia

27.Badania w działaniu

28.Obserwacja uczestnicząca

29.Wywiad narracyjny, wywiad skoncentrowany na problemie, wywiad recepcyjny

 

Studenci

 1. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 1 rok I, studia niestacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.

1.Pojęcie nauki

2.Sposoby zdobywania wiedzy (wiedza potoczna a naukowa)

3.Cechy poznania naukowego

4.Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

5.Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

6. Charakter i rodzaje wyjaśniania naukowego

7. Wyjaśnianie a przewidywanie – podobieństwa i różnice

8.Sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej

9.Błędy w badaniach

10.Etyka w badaniach społecznych

11.Zasady poznania naukowego

12.Cechy badacza

13.Rodzaje prawidłowości naukowych

14.Teoria naukowa – cechy i funkcje

15.Cechy badań ilościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

16.Cechy badań jakościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

17.Łączenie badań ilościowych i jakościowych – pedagogiczne badania ilościowo-jakościowe (uzasadnienia)

18.Nauka normalna a nauka rewolucyjna

19.Pojęcie paradygmatu

20.Kontekst uzasadnienia a kontekst odkrycia

21. Etapy procesu badawczego

 

Studenci

 1. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 2 rok I, studia niestacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.

1.Pojęcie nauki

2.Sposoby zdobywania wiedzy (wiedza potoczna a naukowa)

3.Cechy poznania naukowego

4.Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

5.Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

6. Charakter i rodzaje wyjaśniania naukowego

7. Wyjaśnianie a przewidywanie – podobieństwa i różnice

8.Sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej

9.Błędy w badaniach

10.Etyka w badaniach społecznych

11.Zasady poznania naukowego

12.Cechy badacza

13.Rodzaje prawidłowości naukowych

14.Teoria naukowa – cechy i funkcje

15.Cechy badań ilościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

16.Cechy badań jakościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

17.Łączenie badań ilościowych i jakościowych – pedagogiczne badania ilościowo-jakościowe (uzasadnienia)

18.Nauka normalna a nauka rewolucyjna

19.Pojęcie paradygmatu

20.Kontekst uzasadnienia a kontekst odkrycia

21. Etapy procesu badawczego

Studenci

 1. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 1,2, rok I, studia stacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.

 1. Organizacja i etapy badań naukowych
 2. Planowanie procesu badawczego i jego podstawowe elementy: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki badawcze – ich rodzaje i zasady konstruowania
 3. Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi badawczych – relacje zakresowe pojęć
 4. Dobór próby do badań

 

 

Kategorie
Aktualności programy zajęć Studenci

Metodologia badań społecznych

 Metodologia badań społecznych – realizujemy następujący program:

Kierunek studiów: Pedagogika II stopień – wszystkie specjalności
Rok Studiów: I
Formy realizacji przedmiotu: ćwiczenia
Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot:
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Osoby realizujące przedmiot:
Wykład:  dr hab. Henryk Mizerek, Prof. UWM
Ćwiczenia: dr Aldona Małyska, dr Marcin Warmiński, dr Małgorzata Stańczak

Rygor końcowy: egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Ogólne cele kształcenia:
Ukształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej, specyfiki badań ilościowych i jakościowych; krytycznej postawy wobec wybieranych metod, technik i narzędzi badawczych; stosowania wybranych strategii badawczych w badaniach własnych.

 

Treści ćwiczeń:


1. Koncepcje wiedzy i poznanie naukowe  (cechy i  rodzaje poznania naukowego). Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

Ch. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 17-28.E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, s. 27-44.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Rozdział 1, Warszawa 2008.
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Rozdział 1, Warszawa 2001.

 

2. Paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny – różnica między badaniami ilościowymi i jakościowymi, analiza i porównanie

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Rozdział 1, Warszawa 2008.
S. Palka, Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Rozdział 2, Gdańsk 2006.
Ch. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 32-37.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, s. 45-49.
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009, s. 52-69.

 

3. Strategia postępowania badawczego w paradygmacie pozytywistycznym i umiejętność analizy przykładowych badań empirycznych osadzonych w tym paradygmacie. Recepcja i krytyka paradygmatu pozytywistycznego w badaniach pedagogicznych

S. Palka, Metodologia badania, praktyka pedagogiczna, Rozdział 2, Gdańsk 2006.
T. Pilch, Strategia badań ilościowych (w:) Podstawy metodologii badań w pedagogice, (red.) S. Palka, Gdańsk 2010, s. 63.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Rozdział 5, Warszawa 2008.

 

4. Strategia postępowania badawczego w paradygmacie humanistycznym. Umiejętność analizy przykładowych badań osadzonych w paradygmacie humanistycznym.

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Rozdział 6, Warszawa 2008.
B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie, (w:) Podstawy metodologii badań w pedagogice, (red.) S. Palka, Gdańsk 2010, s. 79.
T. Bauman, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych,(w:) T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Rozdział 11-14, Warszawa 2002.

 

5. Pojęcia,  definicje i ich rodzaje

Ch. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 42-51.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Rozdział 5, Warszawa 2006.

 

6. Teoria,  jej funkcje i rodzaje

Ch. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 51-64.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, s. 75-79.

 

Program dla studentów pedagogiki pracy socjalnej – I MU, studia stacjonarne, grupa 1 i 2:

Organizacja i etapy badań naukowych

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, Rozdział 8.

Planowanie procesu badawczego i jego podstawowe elementy

 • Przedmiot i cel badań
 • Problemy badawcze i hipotezy badawcze
 • Zmienne i wskaźniki badawcze

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 66-85.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008,  Rozdział 2.
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 43-55.

 

Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi badawczych

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, Rozdział 3,4,7,12,13.
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 220-319.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, Rozdział 8, 9,10.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008,  Rozdział 4.

Dobór próby badawczej

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 191-217.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, Rozdział 7.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008,  Rozdział 3.

 

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie pisemnego sprawdzianu z treści zrealizowanych podczas ćwiczeń


Literatura obowiązkowa:

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.
 2. Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych, Wrocław 2003.
 3. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa 2000.
 4. Nachmias D., Frankfort- Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 5. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania,  Warszawa 2008.
 6. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
 7. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.
 8. Palka S.(red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.
 9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001.
 10. Rubacha K., Metodologia badań edukacyjnych, Warszawa 2008.
 11. Silverman D., Interpretacja badań jakościowych, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

 1. Brzeziński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Warszawa 2000.
 2. Chalmers A., Czym jest to, co zwiemy nauką? Wrocław 1993.
 3. Kruger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.
 4. Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006.
 5. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.
 6. Lewowicki T. (red.), Dylematy metodologiczne pedagogiki, Warszawa 1995.
 7. Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.
 8. Paulston  G.R., Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map i paradygmatów, (w:) Alternatywy myślenia o/dla edukacji, (red.) Z. Kwieciński,  Warszawa 2000.
Kategorie
Aktualności opiekun roku

Praktyki zawodowe – Pedagogika szkolna z animacją kult. (II NS LIC.)

Szanowni Państwo

Wszelkie dokumenty powinniście składać (przesyłać) pod następujący adres:

Pani Sabina Tałałas
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Prawocheńskiego 13 pok. 302
10-725 Olsztyn

Przypominam, że obowiązuje Was 120 godzin praktyki, która powinna zostać zrealizowana w miesiącu wrześniu. Osoby, które zamierzają odbyć praktyki w innym terminie, wcześniej muszą złożyć stosowne podanie do Dziekana (przed złożeniem podania do Dziekana, zgłaszacie się Państwo do mnie po akceptację – podpis).

INSTRUKCJA do czterotygodniowej praktyki ciągłej na studiach licencjackich kierunek: pedagogika szkolna z animacją kulturalną przyjmuje następującą treść:

 

I.     Uwagi wstępne

1.      Praktyka odbywa się w placówkach/instytucjach/organizacjach prowadzących działalność edukacyjną oraz kulturalno-oświatową.

2.      Podczas odbywania praktyk pedagogicznych studentów obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy (w sumie 120 godzin).

3.      Praktyka jest integralna częścią studiów.

4.      Studenci realizują praktykę pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dyrekcję placówki/instytucji/organizacji, w której odbywa się praktyka.

II.     Funkcje praktyki

1.      W ramach praktyk studenci poznają specyfikę wieloaspektowych działań podejmowanych w w/w placówkach/instytucjach/organizacjach, co ma im ułatwić wybór profilu przyszłej pracy zawodowej, a także dalszej drogi doskonalenia zawodowego poprzez studia magisterskie uzupełniające.

2.      Praktyka ma umożliwić konfrontację zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z praktyką.

3.      Praktyka ma wspomagać proces nabywania umiejętności i sprawności oraz kształtowania pożądanych cech osobowych niezbędnych do spełniania roli pedagoga.

III.     Program i formy realizacji praktyki

1.      Podczas praktyki studenci poznają strukturę organizacyjną, statut oraz inne dokumenty regulujące pracę placówki/instytucji/organizacji, w której odbywa się praktyka.

2.      Praktykanci zapoznają się z dotychczasową działalnością placówki/ instytucji/organizacji, z programem obecnych i przyszłych zadań, przedsięwzięć i inicjatyw.

3.      W trakcie praktyki studenci zobowiązani są do aktywnego włączenia się w codzienną działalność placówki/instytucji/organizacji.

IV.     Zalecenia dla dyrektora i opiekuna zakładowego

1.      Dyrektor placówki/instytucji/organizacji czuwa nad organizacją i przebiegiem praktyki studenta. Wyznacza opiekuna zakładowego. Podsumowuje i ustala ogólna ocenę za praktykę, potwierdza jej odbycie w dzienniczku praktyk.

2.      Opiekun zakładowy zapoznaje studenta ze specyfiką swojej pracy zawodowej i z całokształtem podejmowanych przez siebie czynności zawodowych. Prowadzi zajęcia pokazowe dla studenta. Udziela studentowi rady i pomocy w przygotowaniu zajęć. W miarę możliwości umożliwia studentowi podejmowanie samodzielnych działań. Do zajęć samodzielnie prowadzonych (przynajmniej dwóch) praktykant sporządza konspekty, które podlegają ocenie opiekuna zakładowego. Tematyka podejmowanych zajęć uzgadniana jest z opiekunem zakładowym. Ocenia przebieg pracy studenta i wraz z uzasadnieniem przedstawia ją do akceptacji dyrektora placówki/instytucji/organizacji.

3.      Kryteria oceny pracy studenta:

 • Stosunek do uczniów/podopiecznych oraz nauczycieli i innych pracowników
 • Stosunek do powierzonych zadań, sumienność w ich wykonaniu
 • Wiadomości merytoryczne i metodyczne
 • Inicjatywa, samodzielność i kreatywność w realizacji podejmowanych zadań
 • Nowatorskie rozwiązania metodyczne

V.     Zaliczenie praktyki

1.      Po zakończonej praktyce student składa dzienniczek praktyk w ciągu 7 dni do swojego opiekuna praktyk – nauczyciela akademickiego.

2.      Zaliczenia praktyki studenta (wpisu do indeksu) na podstawie przedstawionej dokumentacji (zapisy w dzienniczku praktyk, dwa konspekty samodzielnie przeprowadzonych zajęć, ogólnej oceny wystawionej przez opiekuna w miejscu odbywania praktyki) dokonuje opiekun praktyk – nauczyciel akademicki.

Załącznik nr 1.

Miejsce odbywania praktyk:

 • Szkoły samorządowe i niesamorządowe: podstawowe (w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego) gimnazja (w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego) ponadgimnazjalne (w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne)
 • Pedagog szkolny
 • Oświata pozaszkolna (placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność edukacyjną
 • Internaty
 • Świetlice szkolne
 • Kluby garnizonowe i osiedlowe
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność kulturalno-oświatową
 • Domy kultury, młodzieżowe domy kultury, gminne domy kultury
 • Ogniska artystyczne
 • Biblioteki

Placówka, w której planujecie Państwo praktyki powinna być różna od tej, w której realizowaliście ją rok wcześniej.