Udział w projektach badawczych

Poziom kultury pedagogicznej nauczycieli a wyzwalanie zachowań twórczych uczniów – rozprawa doktorska, grant uczelniany Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie Z/2.28/II/2.6/00008/05; członek zespołu badawczego. Czas realizacji projektu 01.10.2005. – 31.05.2007. Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu– stypendia doktoranckie Z/2.28/II/2.6/00015/06; członek zespołu badawczego. Czas realizacji projektu 01.09.2006. – 30.04.2008. Diagnoza…