Andrzej Koncicki, Józef Górniewicz, Ryszard Górecki