Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku

„Zagubione człowieczeństwo – Wybrane patologie społeczne XXI wieku” stanowi bogatą paletę myśli rejestrujących najbardziej aktualne problemy pedagogiczne różnych aspektów dewiacji społecznych. Czytelnik dostrzeże w niej zarówno wartość poznawczą, jak i inspirującą do podejmowania badań, analiz i poszukiwania użytecznych w praktyce rozwiązań.

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku. (red.) Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku. (red.) Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak

Książka ta skierowana jest do szerokiego grona potencjalnych odbiorców zainteresowanych problematyką patologii społecznych: pedagogów praktyków, nauczycieli, rodziców oraz studentów. Jej celem jest ukazanie obrazu wybranych przypadków dewiacji, ich złożoności, niejednoznaczności, przeobrażeń, które dokonują się z postępem cywilizacji i coraz silniejszym wpływem kultury popularnej na codzienne życie. Dla niektórych odbiorców pozycja ta stanie się inspiracją do dalszych rozważań i badawczych poszukiwań”.

 

Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku.
Redakcja naukowa: Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak

Zapraszam do lektury.

 

 

 

spis treści

ETIOLOGIA WSPÓŁCZESNYCH PATOLOGII I ZABURZEŃ
Między normą a patologią w zachowaniu ludzkim

Wybrane koncepcje dewiacji społecznych
Czy płeć ma znaczenie? Patologie społeczne a społeczno-kulturowa tożsamość płci

CZŁOWIEK POSZUKUJĄCY
W świecie uzależnień – wprowadzenie w problematykę

Indywidualny i społeczny wymiar uzależnienia od alkoholu
Współuzależnienie – geneza i symptomy
Cyberuzależnienie, jako przejaw współczesnej patologii społecznej
W kręgu przemocy
Zagrożenia obyczajowości seksualnej – zjawisko prostytucji
Pedofilia w ujęciu społeczno-prawnym
W świecie sekt i kultów
Samobójstwa i zachowania presuicydalne

PROFILAKTYKA I WYZWANIA
Nowe wyzwania–w kierunku pedagogiki miłości

Wybrane koncepcje teoretyczne w obszarze profilaktyki
Posłowie – Wielkie poszukiwania współczesnego człowieka i ich rozliczne konsekwencje

 

 

 

2 komentarze
  • Oliwia Bednarek
    Posted at 08:45h, 16 listopada

    Nie znalazłam w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie (przynajmniej na razie) i zdecydowałam się na zakup w wydawnictwie. Warto było, cenna lektura, którą podeprę się w swoich badaniach.

  • tomasz glinka
    Posted at 23:38h, 30 grudnia

    Książka jest już w BP w Olsztynie, ale wypożyczenie jej graniczy z cudem… niestety.