Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku. (red.) Aldona Małyska, Elżbieta Mudrak