konferencje naukowe

Członkowie Koła Naukowego Geragogów, Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych, Uniwersytetu Międzypokoleniowego oraz Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Katedry Teorii Wychowania zapraszają do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Osoby zainteresowane tematyką i koncepcją konferencji prosimy o zapoznanie się z treścią załączników. Do pobrania zaproszenie_-ogolnopolska_konferencja_naukowa.pdf koncepcja-konferencji_iv_2017.pdf karta_zgloszenia.pdf karta_zgloszenia_kng_2.doc ...

Konferencja naukowa nt. Zjawiska deprywacji i patologii społecznej. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 28.09.2000, Temat wystąpienia: Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt. Konferencja naukowa nt. Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 22-24.06.2001, Temat wystąpienia: Prostytucja a społeczne wartości XV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów nt. Język humanistyki. Sztuka pisarstwa naukowego. Wólka Milanowska k/o Kielc 05-08.09.2001; Temat wystąpienia: Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt – raport z badań Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria – praktyka – oddziaływanie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 23-24.10.2003; Temat wystąpienia: Kandydaci do zawodu nauczyciela wobec kształcenia uczniów zdolnych. (współautor: Małgorzata Stańczak) Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Edukacja – Szkoła – Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Akademia Pedagogiczna, Kraków 16-17.01.2004; Temat wystąpienia: Studenci o innowacjach pedagogicznych – raport z badań. Konferencja naukowa nt. Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania konwencjonalych problemów w edukacji. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Ustka 20-21.10.2004; Temat wystąpienia: Twórczość pedagogiczna wskaźnikiem rozwoju kultury pedagogicznej nauczyciela. Konferencja naukowa nt. Edukacja a przemiany tożsamości społecznej. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Jastarnia 23-25.05.2006; Temat wystąpienia: Nauczyciel stymulatorem rozwoju aktywności twórczej ucznia. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Uniwersytet Łódzki, Łódź 19-20.11.2007; Temat wystąpienia: Nauczyciel i jego kultura pedagogiczna – raport z badań Konferencja naukowa nt. Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji . Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 09. 2009; Temat wystąpienia: Twórczy uczeń – uczeń idealny. Nauczycielski szkic do portretu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 13-14.05. 2010; Tytuł wystąpienia: Współczesne ojcostwo – przemiana roli (?) Konferencja nt. Szkolnictwo zawodowe – potrzeby i wyzwania w kontekście rozwoju regionalnego rynku pracy. Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 17.06.2010; Temat wystąpienia: Młodzież gimnazjalna a szkolnictwo zawodowe. Szkoła zawodowa w oczach gimnazjalistów. (współautorzy: Marcin Warmiński, Cezary Kurkowski) VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa nt. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych . Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Akademickie, Toruń 15-16.10.2010; Tytuł wystąpienia: Uczelnia wyższa – szkołą twórczego rozwoju studentów. Raport z badań. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Socjologii, Olsztyn 12-13.05.2011; Tytuł wystąpienia: Czy polscy seniorzy są (mogą być) kreatywni? Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt Idea pracy w formule wolontariatu. Uwarunkowania, potrzeby, realizacja. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 17.06.2011; Tytuł wystąpienia: Aktywność społeczna i wolontariat w opinii studentów WSIiE TWP Wydziału Socjologii i Pedagogiki oraz Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie. (współautorzy: mgr H. Kołaszwska, mgr I. Łagodzińska) Konferencja pn. Rolnictwo lokalne i żywność tradycyjna w realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województw w świetle wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 15.11.2012 Spotkanie ekspertów w ramach projektu pn. Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach Elbląg, Ełk, Szczytno, Olsztyn 15-17. października 2013. tytuł wystąpienia: Prezentacja przebiegu oraz wyników wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu Konferencja naukowa pn. Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych, UAM WSE Poznań 11-12.12.2013; tytuł wystąpienia: Dzieciństwo we (współ)uzależnionej rodzinie. Szkolenie pn. Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, PWN, Warszawa 16. maja 2014. Seminarium naukowe pt. Education, democratic citizenship and public sphere: civic learning beyond socialization, Uniwersytet w Oslo, Norwegia 24.04.2014. Międzynarodowe Sympozjum pt. Innovation through social media, Uniwersytet w Oslo, Norwegia 25.04.2014. Konferencja podsumowująca projekt pt. Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, Olsztyn 23.10.2014, Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania modułowego modelu kształcenia w czterech zespołach szkół zawodowych. Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, 20.10.2014. Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, 20.10.2014. Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, 21.10.2014. Wizyta studyjna z udziałem ekspertów zagranicznych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, w ramach projektu pt. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Prezentacja wyników ewaluacji procesu wdrażania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, 22.10.2014. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym” , UWM, Olsztyn 29/04/2015 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sens i bezsens starości” pt. Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przezywania i percepcji społecznej, UwB, Białystok-Supraśl 14/05/2015 - 16/05/2015 Szkoła wyższa dziś. Problemy, potrzeby, perspektywy, Borne-Sulimowo 06/07/2015 - 07/07/2015 Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty, PTP, UMK, Bydgoszcz-Toruń 19/10/2015 - 20/10/2015 Aspiracje. Rozwój zawodowy. Kariera, Wirtualna konferencja naukowa z cyklu PEDAGOGIKA PRACY – USTAWICZNA EDUKACJA ZAWODOWA, 21/10/2015 - 21/10/2015 14. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym", UWM, Olsztyn 22/04/2016 - 22/04/2016; Tytuł wystąpienia: Młodzież studencka wobec starzenia się i starości. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”, Olsztyn 21.04.2017; Tytuł wystąpienia: Pasja w życiu człowieka starszego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu” pt. „Wsparcie seniora w środowisku” Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kraków 26.-27.09.2017; Tytuł wystąpienia: Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie jako przykład dobrych praktyk w zakresie integracji pokoleń” (współautor: U. Pulińska) ...