Kategorie
Aktualności Aktywność naukowa i badawcza

Czas wolny studenta przed i podczas pandemii. Weź udział w badaniach! :)

Szanowni Studenci,

uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału we wstępnych badaniach sondażowych prowadzonych przez badaczy Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego przez studentów przed i podczas pandemii koronawirusa.

Celem badań jest poznanie opinii i preferencji studentów różnych kierunków studiów w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego przed i w trakcie pandemii koronawirusa.
Badania są anonimowe, zaś ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, weryfikacji narzędzia badawczego.

…………………………

Ankieta znajduje się na dysku Google:
https://forms.gle/JFgdTuMtUcADdr829

…………………………

W razie pytań dotyczących badań zapraszam do kontaktu z osobami realizującymi projekt:
aldona.knapik@uwm.edu.pl; maria.radziszewska@uwm.edu.pl

 

Uprzejmie dziękuję!
Aldona

sudenci podczas koronawirusa

Kategorie
Aktualności Aktywność naukowa i badawcza książki

Kreatywność w późnej dorosłości – narracje seniorów

KREATYWNOŚĆ (W) PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI – O ludziach starych nierzadko mówi się w dużym uproszczeniu, traktując ich protekcjonalnie, podkreślając ich nieaktualność i nieprzystosowanie do wymagań współczesnego świata. Tymczasem subpopulacja osób starszych, podobnie jak każda grupa wiekowa, jest mocno zróżnicowana. Podobnie podejście człowieka do własnej starości oraz starości w ogóle jest sprawą indywidualną i uwarunkowane jest wieloma czynnikami, wśród których wymieniane są najczęściej: wiek, wykształcenie, stan cywilny, czy stan zdrowia. W obliczu starzenia się społeczeństw, szczególnie istotnym wydaje się pytanie o możliwość przygotowania się do tego ostatniego etapu życia. Odpowiedź na nie jest pozytywna, choć bez wątpienia wiele osób pozwoli się starości zaskoczyć. Obiecujące wydaje się odniesienie procesu przygotowania się do starości do całożyciowego rozwoju potencjału człowieka, w tym jego tendencji twórczej. Podstawę dla takiego ujęcia stanowić mogą egalitarne koncepcje twórczości, w tym koncepcja twórczości codziennej.

Pojęciem kluczowym dla zaprezentowanych rozważań jest kreatywność – rozumiana jako indywidualna cecha charakteru człowieka, pozwalająca mu na ekspresję posiadanych pragnień i talentów, dokonywanie nowych i wartościowych zmian w sobie, swoim życiu, a także otoczeniu. Stanowi ona podstawowy warunek twórczości (Szmidt 2010).

W relacjonowanych badaniach uczestniczyły osoby w późnej dorosłości. Poznanie ich punktu widzenia w kontekście wywołanego tematu okazało się w dwójnasób znaczące. Po pierwsze dlatego, że badani zaprezentowali swoją aktualną aktywność twórczą oraz usytuowali ją na tle historii swego życia, co pozwoliło na wyodrębnienie zdarzeń szczególnie ważnych dla rozwoju ich pasji i talentów.

W książce przedstawiono opowieści kilkuosobowej grupy seniorów o drodze dochodzenia do odkrycia i realizacji własnej pasji. Narratorzy, opowiadając o swojej aktywności twórczej, wyodrębniali najważniejsze związane z nią fakty, a także osiągane efekty, swego rodzaju sukcesy. Czyniąc to eksponowali te idee, które skłonni są uznawać za najbardziej znaczące i wyróżniające drogę ich rozwoju. W przypadku Henryka było to odkrycie rozwiązania przynoszącego ponadprzeciętne efekty w elektroakustyce: Chyba jestem jedynym człowiekiem ma świecie, który widział kształt fali dźwiękowej jaka jest emitowana przez kolumnę, przez otwór bass-refleksu. Dla innych, tak jak Wandy i Elżbiety szczególnie istotne okazało się odkrycie swojego środka wyrazu i poczucie spełnienia odnalezione w aktywności twórczej: Dopiero jak zaczęłam malować, to zaczęłam widzieć. Zaczęłam wtedy dużo rzeczy dostrzegać (Elżbieta); Miałam życie burzliwe, całe moje życie od urodzenia było wyjątkowo utkane. I moja poezja o tym mówi (Wanda).

Z badań wyłonił się barwny obraz biografii seniorów. Trzeba jednak przyznać, że pomimo różnic w przebiegu ich życia, odmiennych okoliczności odnajdywania swej pasji, dzięki której możliwe stało się ujawnienie kreatywności, badani w każdym przypadku zapewniali o nadawaniu jej dużego znaczenia. Amatorska aktywność twórcza, którą zwykle rozpoczynali już na wcześniejszych etapach życia, a która jest wciąż kontynuowana, w czasie emerytury zyskała także inny wymiar.

Próba opisania twórczych dróg seniorów – amatorów stanowiła wyzwanie, któremu należy mieć nadzieję, udało się sprostać. Pozostaje też ufać, że potencjalny odbiorca zgodzi się uznać znaczenie opisywanych problemów i zechce poznać przedstawione treści.

Zapraszam do lektury.
Aldona Małyska

Spis treści:

Wprowadzenie s. 5

Rozdział I.
Wybrane problemy teoretyczne w obszarze twórczości s. 16
1.1. Pojęcie twórczości s. 16
1.2. Wieloaspektowe ujmowanie twórczości s. 21
1.3. Postawa twórcza, twórczy styl życia i twórczość codzienna s. 43
1.4. Korzyści wynikające z rozwoju potencjału twórczego s. 53

Rozdział II.
Późna dorosłość a twórcza samorealizacja s. 61
2.1. Późna dorosłość, starość, starzenie się i ludzie starzy – wyjaśnienia terminologiczne s. 61
2.2. Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania nauk społecznych s. 70
2.3. Potrzeby człowieka w okresie późnej dorosłości s. 79
2.4. Potencjał późnej dorosłości s. 95
2.5. Późna dorosłość czasem rozwoju i działań twórczych s. 104
2.5.1. Twórcza samorealizacja s. 111
2.5.2. Aktywność terapeutyczna i integracja przez sztukę s. 122

Rozdział III.
Koncepcja i przebieg procesu badawczego s. 134
3.1. Strategie i metody poznawania fenomenu twórczości s. 134
3.2. Orientacja badawcza s. 141
3.3. Cel i problematyka badawcza s. 146
3.4. Metoda pozyskania i analizowania materiału badawczego s. 148
3.4.1. Podejście (auto)biograficzne w pedagogice s. 149
3.4.2. Wywiad narracyjny jako sposób poznawania kreatywności badanych s. 156
3.4.3. Przebieg badań i sposób opracowania materiału badawczego s. 163
3.5. Dobór uczestników badań i krótka charakterystyka narratorów s. 169

Rozdział IV.
Twórcze życie i twórczość w życiu – opowieści narratorów s. 175
4.1. Tło historyczne, ważne wydarzenia i znaczące osoby – czyli jak to się zaczęło? s. 177
4.2. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Twórcze drogi narratorów s. 192
4.3. Zasoby wewnętrzne narratorów i ich znaczenie dla aktywności twórczej s. 228
4.4. Działania twórcze a późna dorosłość – ich natura i znaczenie s. 234
4.5. Codzienność a twórcza aktywność narratorów s. 243
4.6. Praca zawodowa a twórcza aktywność narratorów s. 246
4.7. Otoczenie społeczne a aktywność twórcza narratorów s. 248

Autokreacja narratorów na tle własnych historii życia – zakończenie s. 256

Bibliografia s. 267

 

Wydawnictwo UWM w Olsztynie
książka jest dostępna w pod następującym linkiem:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep

 

Kreatywność w późnej dorosłości – narracje seniorów

Kategorie
Aktualności

Świąteczno-noworoczne spotkanie międzypokoleniowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę w Olsztynie

Uczniowie klas drugiej i trzeciej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademia Prymusa w Olsztynie 5 stycznia 2018 roku w ramach programu edukacji i integracji międzypokoleniowej zaprezentowali Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę „Bożonarodzeniowe Jasełka”.

Dzieci wykazały się aktorskim talentem, kreatywnością oraz zaangażowaniem. Seniorzy obejrzeli występ z dużym zainteresowaniem i radością, wielu z nich nie kryło łez wzruszenia. Reżyseria oraz oprawa muzyczna należały do Pań Roksany Antosiak, Moniki Wieteskiej i Magdaleny Łukaszuk.

Przedsięwzięcie zyskało wyłącznie pochlebne i entuzjastyczne recenzje, a co najważniejsze zainaugurowało dalszą współpracę. Najbliższe zaplanowane spotkanie przewidziane jest już podczas zbliżających się ferii zimowych!  Czas płynie, ale Prymusi go nie marnują, każdego dnia uczą się czegoś nowego o sobie i innych ludziach!

Wielkie podziękowania za zorganizowanie spotkania oraz jego sukces należy skierować do Pani kierownik Jolanty Bielskiej, znakomitych artystów i widzów oraz Pań nauczycielek!

Kategorie
Studenci terminy konsultacji

Terminy konsultacji w semestrze zimowym rok akad. 2017/2018

Poniedziałek 11.30-13.00 pok. 67 ul. Żołnierska 14A (tydzień A i B)

Czwartek 11.15-13.15 pok. 67 ul. Żołnierska 14A (tydzień A)

Kategorie
Aktualności Aktywność naukowa i badawcza książki

Starość – jej potencjał, trudy i wyzwania

Starosc,-jej-potencjal-trudy-i-wyzwania-Aldona-MalyskaWszystkich ludzi starszych należy traktować jako ocalałych: późna dorosłość to zdobycz, którą nie wszyscy młodsi będą mogli się poszczycić, gdyż nie każdy z nich będzie żyć dostatecznie długo, by jej doczekać.

I ten fakt jest jedynym, który określa bez wyjątku każdą z osób starszych (I. Stuart-Hamilton 2006).

 

Starzenie się społeczeństwa polskiego stało się faktem. Sytuacja taka uzasadnia zainteresowanie wielu gremiów decyzyjnych przedsięwzięciami na rzecz wykorzystania zasobów, jakie niesie ze sobą późna dorosłość. Trzeba jednak pamiętać, że na starość w wymiarze demograficznym składa się suma wszystkich starości w wymiarze indywidualnym. I to właśnie oddziaływania skierowane do konkretnych osób, czy grup stanowią o sukcesie społeczeństw w zakresie oswajania tego zjawiska i jego skutecznego zagospodarowania. Można o późnej dorosłości mówić w różny sposób, eksponować jej potencjał, wskazywać na trudy i związane z nią wyzwania. Niniejsza monografia wieloautorska wpisuje się w dyskurs na temat starzenia się i starości, a przede wszystkim miejsca osób starszych w społeczeństwie. Nie wyczerpuje ona zapewne wszystkich wątków związanych z podejmowaną problematyką, jak i możliwości dokonywanych analiz, czy wyciąganych wniosków, wydaje się jednak, że czytelnik zainteresowany kwestiami starzenia się i starości oraz relacji międzypokoleniowych może tu odnaleźć interesujące go treści. Zapraszam do lektury.

 

Część I. Aktywni seniorzy i działania na rzecz seniorów

Mariola Gaber, Krzysztof Gąsecki
Doradca zawodowy wobec bezrobotnych 50+

Aldona Małyska
Pasja w życiu seniora

Beata Płoszaj-Witkowska, Joanna Bastek
Hortiterapia dla seniorów

Beata Płoszaj-Witkowska
Wspomaganie rehabilitacji w ogrodzie dla seniorów

Judyta Kucharczyk
Wpływ odżywiania na jakość życia seniorów

Joanna Fąfara
Samotny, schorowany, maltretowany – motywacje seniorów w działaniach samobójczych

 

Część II. Seniorzy w relacjach międzypokoleniowych

Wiktor Sawczuk
Hobby w relacjach międzypokoleniowych jako forma wspólnego spędzania czasu wolnego

Małgorzata Stańczak
Rola babć i dziadków w rozwoju potencjału zdolnych wnucząt

Katarzyna Nosek
Międzypokoleniowa miłość we współczesnym świecie.
Studium związku uczuciowego babci i wnuczki

Anna Sułkowska
Paczka Seniorów – międzypokoleniowa forma spędzania czasu wolnego

 

Część III. Starzenie się i starość w percepcji społecznej

Ewelina Majewska, Patrycja Nagórska
Obraz i społeczny odbiór osób w wieku starszym – fakty i mity dotyczące starości

Karolina Lubiejewska.
Ciało człowieka starszego zinternalizowane społecznie w kontekście manipulacji władzy

Justyna Mazurek
Kiedy ich już nie będzie… Śmierć rodziców, dziadków jako katharsis czy zniewolenie tych, co zostają?

Agata Kobyłecka
Artysta ocalony – co znaczy dla mojego pokolenia?

 

Starosc,-jej-potencjal-trudy-i-wyzwania-Aldona-Malyska

Kategorie
Aktualności Galerie

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym

W związku z przypadającymi 29 kwietnia obchodami Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Organizatorami spotkania byli członkowie Koła Naukowego Geragogów oraz Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także pracownicy Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Katedry Teorii Wychowania funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych.

Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad problematyką relacji pokoleń i uwarunkowań budowania solidarności międzypokoleniowej, a także zachęcanie do podejmowania takich działań, które łączą pokolenia, przyczyniają się do promowania komunikacji przedstawicielu różnych grup wiekowych oraz realizowania wszelkich inicjatyw związanych z działalnością na rzecz seniorów.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawowali członkowie Komitetu naukowego: prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz Kierownik Katedry Teorii Wychowania, dr hab. Małgorzata Suświłło (prof. UWM) Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji, dr hab. Sławomir Przybyliński (prof. UWM) Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (prof. UWM) Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz dr hab. Urszula Bartnikowska (prof. UWM) i dr hab. Krzysztof Gładkowski (prof. UWM). W prace Komitetu organizacyjnego Konferencji zaangażowani byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych: dr Beata Antoszewska, dr Iwona Cymerman, dr Mariola Gaber, dr Aldona Małyska, dr Urszula Pulińska, dr Maria Radziszewska, dr Wiktor Sawczuk, dr Anita Suchowiecka, mgr inż. Henryk Prus oraz doktoranci i studenci (członkowie Koła Naukowego Geragogów): mgr Magdalena Kołodziej, mgr Katarzyna Nosek, mgr Janusz Ruciński, Karolina Biernacka, Justyna Mazurek, Hanna Arciszewska.

Konferencję otworzyło przemówienie Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej (prof. UWM), głos zabrali także prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz i dr hab. Małgorzata Suświłło (prof. UWM). W części plenarnej, którą prowadziła dr Urszula Pulińska przedstawiono jeszcze cztery wystąpienia, które miały charakter sprawozdań z działań na rzecz integracji międzypokoleniowej. O spotkaniach międzypokoleniowych w perspektywie dokonań Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy WNS UWM w Olsztynie opowiedziała dr Urszula Pulińska, dr inż. Tomasz Nowakowski i mgr inż. Henryk Prus przedstawili komunikat z warsztatów komputerowych zrealizowanych dla członków Uniwersytetu Międzypokoleniowego pt. Zastosowanie grafiki komputerowej i prezentacji multimedialnych w dydaktyce, mgr Katarzyna Nosek zrelacjonowała Inicjatywy Koła Naukowego Geragogów – działalności, która łączy pokolenia. Kolejny z prelegentów mgr Ryszard Jabłoński przedstawił działalność Międzypokoleniowej Akademii Sztuki w Spręcowie – jako przykładu integracji międzypokoleniowej w środowisku wiejskim.

W drugiej części spotkania odbyły się obrady w sekcjach. Ze względu na problematykę zgłoszonych wystąpień wyodrębniono cztery sekcje tematyczne. Pierwszą z nich pn. Aktywne starzenie się moderowały dr Beata Antoszewska i dr Anita Suchowiecka. Obradami w sekcji drugiej pn. Polityka senioralna i działalność na rzecz osób starszych kierowali dr Mariola Gaber i dr Wiktor Sawczuk. W sekcji trzeciej prowadzonej przez dr Urszulę Pulińską i dr Marię Radziszewską rozważano kwestie zogniskowane wokół integracji międzypokoleniowej. W sekcji czwartej pn. Obraz i społeczny odbiór seniorów obrady koordynowały dr Iwona Cymerman i dr Aldona Małyska.

W Konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, byli to zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, jak i doktoranci i studenci – członkowie kół naukowych, którzy reprezentowali różne ośrodki akademickie, a mianowicie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W gronie referentów byli również praktycy, zaangażowani zawodowo bądź jako wolontariusze w pracę na rzecz seniorów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę – Panie: Halina Mackiewicz, Irena Stasiewicz, Wanda Szulc, Antonina Koch, które przybyły wraz z Panią kierownik mgr Jolantą Bielską oraz mgr inż. Judytą Kucharczyk prezentującą referat na temat Wpływ odżywiania na jakość życia seniorów, a także przedstawiciele Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Panie Krystyna Łotowska i Teresa Kowalska, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie Pani Danuta Jamiołkowska, Pani Teresa Urban reprezentująca Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu i Pani Izabela Hirsch-Lewandowska ze Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary. Obecnych było jeszcze wielu innych słuchaczy, dla których ważna jest problematyka integrującego spotkania przedstawicieli wielu generacji.

Konferencję zakończyło podsumowanie obrad w sekcjach oraz dyskusja i próba wypracowania wniosków dla praktyki społecznej. Dyskutowano m.in. na temat budowania społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych, aktywnego starzenia się i stwarzania warunków dla integralnego rozwoju w okresie późnej dorosłości, ale także przygotowania do własnej starości i oswajania z jej trudami, potrzebami i możliwościami. Z treścią zaprezentowanych referatów i komunikatów będzie można zapoznać się dzięki lekturze publikacji, która przygotowana zostanie i opublikowana jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Kategorie
Aktywność naukowa i badawcza książki

Problemy i obszary badań pedagogicznych, (red.) A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński, Olsztyn 2016

Kategorie
Aktywność naukowa i badawcza książki

Pobrzeżne problemy współczesnej edukacji, (red.) J. Górniewicz, A. Małyska, Olsztyn 2015

Kategorie
Aktualności Działania studentów

Wehikul czasu – podwórkowe zabawy z dawnych lat

Studentki III roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną: Agata Mamajek, Dominika Bawirsz, Joanna Łuszczak oraz Paulina Malinowska w ramach przedmiotu Projektowanie pedagogiczne przygotowały zajęcia pod nazwą Wehikuł czasu — Podwórkowe zabawy z dawnych lat dla dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Kategorie
Aktualności Działania studentów

Re-animacja zdrowia – realizacja studentów