Udział w projektach badawczych

Poziom kultury pedagogicznej nauczycieli a wyzwalanie zachowań twórczych uczniów – rozprawa doktorska, grant uczelniany Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie Z/2.28/II/2.6/00008/05; członek zespołu badawczego. Czas realizacji projektu 01.10.2005. – 31.05.2007. Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu– stypendia doktoranckie Z/2.28/II/2.6/00015/06; członek zespołu badawczego. Czas realizacji projektu 01.09.2006. – 30.04.2008. Diagnoza…

Publikacje pokonferencyjne i artykuły w czasopismach

A. Knapik, Środowisko rodzinne nieletnich prostytutek. Postulaty wsparcia społecznego. „Auxilium Sociale” 2001, nr 2-3, s. 285-292. A. Knapik, Zjawisko współczesnej prostytucji – aspekty pedagogiczne. (w:) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych. Księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego. (red.) D. Zaworska – Nikoniuk, Olsztyn 2002, s. 168-180. A. Knapik, Prostytucja a społeczne wartości. (w:) Człowiek i człowieczeństwo. Strategie…

Lista wybranych konferencji naukowych i metodycznych

Konferencja naukowa nt. Zjawiska deprywacji i patologii społecznej. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 28.09.2000, Temat wystąpienia: Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt. Konferencja naukowa nt. Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 22-24.06.2001, Temat wystąpienia: Prostytucja a społeczne wartości XV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów nt. Język humanistyki. Sztuka pisarstwa naukowego. Wólka Milanowska k/o…