Zestawienie literatury do przedmiotu: Współpraca z rodziną…

Szanowne Panie studentki 2 roku wczesnej edukacji zintegrowanej z logopedią, studiów magisterskich KnO WSP TWP w Olsztynie, poniżej zamieszczona została literatura do przedmiotu: Współpraca z rodziną. Animacja współpracy środowiskowej, (red.) M. Mendel, Toruń 2007. Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców, M. Winiarski, „Nowa Szkoła” 2002, nr 10. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? M. Frąckowiak,Poznań…

Patologie społeczne

Szanowni Państwo zgodnie z naszą umową publikuję Wam krótką notatkę z treści naszych wykładów. Pozwoli ona uporządkować Wasze przygotowanie do egzaminu. W żadnym razie nie zastąpi lektury książek podanych w programie przedmiotu. Wiele kwestii obszernie omówionych zostało podczas poszczególnych wykładów i mam nadzieję, że znalazły się one w Waszych prywatnych materiałach dydaktycznych. Przypominam ustaliliśmy, że…