Patologie społeczne

Szanowni Państwo zgodnie z naszą umową publikuję Wam krótką notatkę z treści naszych wykładów. Pozwoli ona uporządkować Wasze przygotowanie do egzaminu. W żadnym razie nie zastąpi lektury książek podanych w programie przedmiotu. Wiele kwestii obszernie omówionych zostało podczas poszczególnych wykładów i mam nadzieję, że znalazły się one w Waszych prywatnych materiałach dydaktycznych. Przypominam ustaliliśmy, że…