Akcja: Ratuj maluchy i starsze dzieci też! Jest 500 000 podpisów!

  Celem zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum jest podjęcie w debacie publicznej pięciu ważnych tematów edukacyjnych. Poza obowiązkiem szkolnym sześciolatków są to: obowiązek przedszkolny pięciolatków, gimnazja, zredukowany program nauczania w liceach oraz zagrożenie likwidacją kolejnych tysięcy szkół i przedszkoli. Większość z tych problemów to efekt reform Ministerstwa Edukacji kierowanego wcześniej przez Panią Katarzynę Hall…