Obiadów czwartkowych czar…

Uroczyste zakończenie projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy”. Niestety niekompletny zespół badawczy: (od prawej) prof. Henryk Mizerek, mgr Sebastian Jakubowski, mgr Sylwester Stańczak, dr Monika Maciejewska, dr Aldona Małyska, dr Małgorzata Stańczak, dr Edyta Borys.