Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego

Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego

„Publikacja ukazuje materiał empiryczny uzyskany w toku badań przeprowadzonych
w ramach projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego
a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zaprezentowane dane dotyczą zagadnienia doradztwa zawodowego realizowanego w ramach szkolnictwa gimnazjalnego. Zainteresowania badawcze we wskazanym zakresie uwzględniały przede wszystkim diagnozę popularności szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży i rodziców. Jest to cześć wielowątkowych analiz dotyczących diagnozy szkolnictwa zawodowego (na poziomie szkól zasadniczych zawodowych i technicznych)”- fragment ze wstępu.

młodzież-gimnazjalna-jej-rodzice-i-doradcy-zawodowi-wobec-problemu-szkolnictwa-zawodowego

Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego. Aldona Małyska, Marcin Warmiński, Cezary Kurkowski
Wydawnictwo ELset, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61602-85-9.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.